15 000 doser vaccin nästa vecka – födda 1971 och tidigare kan boka tid

Under vecka 22 kommer Region Örebro län att vaccinera med 15 000 doser vaccin. Vaccindoserna fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Personer som är födda 1971 och tidigare kan boka tid för vaccination.

– Enligt prognosen kommer vi att få betydligt mer vaccin under juni än vad vi fått tidigare under våren. Det gör att vi snabbt kommer att kunna gå neråt i åldrarna under kommande veckor. Samtidigt måste vi säkerställa att det finns vaccin på plats även när det är dags för dos två, även om leveranserna inte längre kommer att vara lika stora då, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

I Örebro län har 118 078 personer fått sin första dos vaccin och 53 413 personer den andra. Det innebär 48,17 respektive 21,82 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand.