Ideella krafter har samlat in 350 000 till Nyckelfonden

De senaste fem åren har pensionärerna i den ideella föreningen Café Knuten samlat in pengar. I sin verksamhet har de anordnat olika aktiviteter och många har varit med och bidragit. ”För oss var det självklart att skänka pengarna till Nyckelfonden”, säger Viola Fallkvist, penningansvarig i styrelsen för Café Knuten. Summan de nu ger till fonden är 350 000 kronor.

– Vi har jobbat fem dagar i veckan under alla år och fixat kaffe och mackor till äldre och allmänheten i Hallsberg. Vi har haft väldigt trevligt under tiden vi har arbetat. Överskottet av pengarna som vi får in har vi också använt till underhållning för seniorer, säger Viola Fallkvist.

Att skänka pengar till Nyckelfonden var ett gemensamt beslut hos alla styrelsemedlemmar, berättar hon. Hon får medhåll från Ann-Louise Falk och Lisbeth Sunden som sitter med i styrelsen. Medlemmarna ville att bidraget skulle gynna alla som bor i regionen.

– Det känns bra att vi hittade ett ändamål som gagnar både oss själva, våra barn och barnbarn, avslutar Viola Fallkvist när hon överlämnar en check på 350 000 kronor till Nyckelfonden att användas till medicinsk forskning.

Fakta om Nyckelfonden:
Nyckelfonden är en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Med vår insamling möjliggör vi forskning om olika sjukdomar.
Flera forskningsprojekt om bland annat cancer, diabetes, mag- och tarmsjukdomar har förverkligats. Upptäckterna kommer snabbt till nytta för både vården och patienterna.

foto: Region Örebro län