Inkuberas “Prepare” ska hjälpa och lyfta företag

Inkubera ökar sin satsning på nystartade kunskapsintensiva företag. Dels vänder man sig till nya företag i hela länet, dels vill man öka sin kontaktyta mot forskare och studenter på universitetet.
– Vi vill öka kontaktytan mot universitetet – exempelvis pågår spännande arbete med studenters entreprenörskap och forskning inom AI-området, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Samtidigt vill jag poängtera att vi är intresserade av alla unga, innovativa företag med tillväxtpotential från hela länet. Vi kan hjälpa dem att utveckla affärsmodellen, teamet och mycket annat så att de kan växa både snabbare och med större säkerhet. 

”Prepare” som programmet kallas, finansieras både av Region Örebro län och med egna medel. Målet är att utveckla och bredda Inkuberas arbete med startups så att Örebro län på sikt får fler livskraftiga och hållbara innovativa företag.
– Vi kan se att många företag som vi stöttat i tidiga skeden under åren har utvecklats framgångsrika spetsföretag i länets näringsliv, säger Fredrik. Vi är ständigt på jakt efter nya talanger och företag som har potential att bli framtidens tillväxtbolag. Min bedömning är att det finns stor outnyttjad potential i länet. Genom det här programmet får vi ökade resurser att intensifiera vår jakt och möjlighet att stötta dem.

Prepareinnehåller två huvudspår – ett där företagen via gemensamma seminarier och workshops får ökade kunskaper i framgångsfaktor inom entreprenörskap, ett som innebär individuell affärcoachning och experthjälp för att kunna göra en snabbare tillväxtresa.
– Två nyckelområden i den här satsningen är teambuilding och matchmaking – kompetensförsörjning är ofta en kritisk framgångsfaktor för startupbolag.

Inkubera har genom ett tidigare pilotprojekt arbetat fram en metod för att bedriva arbetet med unga företag effektivt. Det nya programmet kan ses som en fortsättning och intensifiering.
– Syftet är helt enkelt att kunna stötta fler unga företag. I och med det ökar våra chanser att vaska fram de verkliga guldkornen, säger Fredrik. Vi vill bredda vår närvaro i hela länet samtidigt som vi specifikt vill utveckla vårt samarbete med ORU Innovation Arena, AI Impact Lab samt studenter och forskare på Örebro universitet.

– Flera av de företag som var med i pilotprojektet, till exempel Nära & Naturligt som bygger en ny typ av ekologiska fiskodlingar, Period Pack som erbjuder mensskydd på ett nytt sätt och Nutrinovus som utvecklar vätskeersättning i fryst form har utvecklats på spännande sätt sedan de var med piloten. Nutrinovus är också ett av det företag som gått vidare in i vår ordinarie inkubatorverksamhet. Det ska bli spännande att se vilka nya entreprenörer vi nu kommer att lära känna, avslutar Fredrik. 

källa/ foto: Inkubera