Läkarprogrammet på universitetet firar tio år

Den här veckan är det fem år sedan de första läkarstudenterna examinerades vid Örebro universitet och Läkarprogrammet fyller tio år i år.

Det krävdes tre ansökningar innan dåvarande Högskoleverket äntligen gav Örebro universitet tillstånd att starta det som skulle bli Sveriges sjunde läkarutbildning. I januari 2011 började de första studenterna på Läkarprogrammet i Örebro.

– Det var spännande och kändes viktigt för universitetet, men även för kommunen och regionen. Dåvarande rektor, programansvariga och många medarbetare arbetade hårt för att få ansökan godkänd och sedan för att sjösätta programmet. Den första kullen studenter blev förstås särskilt uppmärksammade, till en början var det ju inte så många studenter på programmet, säger Ann-Sofi Duberg, som numera är programansvarig för Läkarprogrammet och som under de första åren träffade studenterna som handledare på Infektionskliniken.

källa/ foto: Örebro universitet/ ICON Kicki Nilsson

,