Örebro Jazz & Beyond och Assyriska Ungdomsföreningen har fått “coronastöd”

Ideell kulturallians har fattat beslut om vilka ansökningar som får finansiering i satsningen ”Kulturens kapillärer”. I Örebro har bland andra Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro och Örebro Jazz & Beyond beviljats stöd. Projektet pågår under hela 2021 och stöttar det lokala kulturlivet under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas.

”Kulturens kapillärer -Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas” har möjliggjorts genom bidrag från Postkodsstiftelsen. Det har kommit in närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar runt om i landet.

–  Vi är överväldigade av det stora intresse som visat sig under utlysningsperioden. Det är tydligt att det finns ett stort behov att fylla lokalt. Många föreningar går på knäna under pandemin och det här är ett sätt för dem att få en nytändning. Projekten visar på kraft, vilja och idérikedom säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.

Det är en stor spridning bland ansökningarna, och inte bara gällande var i landet projekten sker. De beviljade projekten finns inom många olika kulturella spår, så som teater, film, musik, dans, cirkus, bildkonst, litteratur och språk. Hur man valt att hantera pandemins restriktioner i sitt projekt skiljer sig också åt. Vissa projekt ska bygga upp en digital infrastruktur med interaktion på distans, medan andra satsar på aktiviteter utomhus eller i mindre grupp.


– Till de projekt som nu får avslag vill vi säga att vi tar till oss alla beskrivningar som finns med i ansökningarna. Det ger oss en mycket tydlig nulägesbeskrivning över hur det ideella kulturlivet mår lokalt. Vi kommer att använda oss av kunskapen i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot politiken, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. Ideell kulturallians företräder 20 nationella organisationer som i sin tur har hundratusentals medlemmar. Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.