Här är nya Teaterplan – “En plats som välkomnar till lek, vila och möten”

Teaterplan är nu klar och fått sig ett riktigt lyft. Ny belysning, grönska, utsmyckning, vattenlek och sittplatser. En plats som välkomnar till lek, vila och möten, skriver Örebro kommun i en information.


– För att öka tryggheten i området är Teaterplan nu ombyggd till en inbjudande och tillgänglig mötesplats där människor vill vistas. Vi har utvecklat det uppskattade gångstråket längs ån med mer trygghetsskapande belysning och bekväma möbler. Vi har skapat flera miniparker som bjuder in till spännande lekmöjligheter. Just lekmiljö för barn är något som idag saknas i centrala Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Vi har skapat flera olika slags miljöer, för att så många som möjligt ska trivas här. Här finns platser för att både sitta och njuta i lugn och ro, eller delta i livfull lek. Det finns många detaljer och mycket att uppleva. Utformningen utgår från platsens möjligheter, och har en koppling till den värdefulla kulturmiljön. Vattenlek har visat sig vara eftertraktad av många och nu har vi fått möjlighet att anlägga det här mitt i centrum, vilket är jättekul. Miljön runt vattenleken har många spännande inslag som kan sätta igång fantasin. Den har inspirerats av både teaterverksamhetens sceneri-språk och grönskande träskmiljöer i naturen, säger landskapsarkitekt för platsen Tina Andersson.

foto: Örebro kommun