Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne tilldelas i år Björn Johansson

2020 års Kulturpris till Hjalmar Bergmans minne tilldelas Björn Johansson. Genom Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne vill juryn uppmärksamma Björns hängivna arbete och engagemang. Han har varit en drivande eldsjäl för musik- och körupplevelser för flera generationer av stadens unga.

Motivering
Björns passion för musiken har gjort avtryck i Örebros musikliv, inte minst genom sitt engagemang i uppbyggnaden av det estetiska programmet på Risbergska skolan. Han skapade även Risbergska skolans vokalensemble som fortfarande är aktiv under namnet Karolinskas kammarkör som har vunnit internationell uppmärksamhet genom åren. Kören har vunnit priser bland annat på Rhodos 2002, i Helsingborg 2004, Venedig 2009 och i Bad Ischl 2016. Kören som ständigt förnyas med nya elever varje år har lyckats hålla en konsekvent god kvalitet genom åren.

Med sitt hängivna arbete och engagemang har Björn varit en drivande eldsjäl för musik- och körupplevelser för flera generationer av stadens unga. Han har betytt mycket för de ungdomar som han har arbetat med genom åren i deras fortsatta musicerande. Björn Johansson tilldelas Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne för sina värdefulla insatser under lång tid i Örebros musikliv.

Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne
Priset delas ut till en eller flera personer som gjort sig särskilt förtjänta genom framstående insatser inom litteratur, konst, musik och teater eller inom andra delar av kulturområdet och som genom sin bosättning, sin verksamhet eller på annat sätt kan anses äga samhörighet med kommunen.

källa/ foto: Örebro kommun/privat