Halv miljon för att locka killar till kulturen

Region Örebro läns kulturnämnd satsar en halv miljon kronor på att stärka pojkars deltagande i kulturaktiviteter.
“Vi vet sedan länge att kulturområdet inte är jämställt. Kvinnor tar till exempel del av dans och teater i högre grad än män och filmindustrin och musikbranschen är mer mansdominerade. Vad gäller barn och unga påverkas kulturvanorna av föräldrarnas utbildningslängd och deltagandet i kulturaktiviteter minskar med stigande ålder”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

-Vår förhoppning är att vi genom den här satsningen tillsammans med organisationer inom kultur- och föreningsliv i länet kan nå pojkar som är ovana kulturutövare genom att erbjuda inspirerande och utvecklande kulturaktiviteter, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

– Region Örebro län efterlyser satsningar för öka ett jämställt kulturutövande. Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare, kommuner som vill genomföra satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter är välkomna att söka medel i en utlysning som öppnar under hösten 2021, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– Barn behöver hjälp av oss vuxna för att kunna ta del av kultur. Att erbjuda kulturaktiviteter för pojkar som vanligtvis inte kommer i kontakt med kultur har länge känts angeläget, därför är jag glad att vi nu kan göra den här satsningen, säger Monika Aune (MP), andre vice ordförande i kulturnämnden.

– Det är positivt om fler barn tidigt upptäcker kulturens egenvärde. Förhoppningen är att också få fler pojkar inspirerade och att uppmuntra kulturaktörer att stärka pojkars delaktighet i kulturlivet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

källa/ foto: Region Örebro län/arkivbild