Universitetet, Öbo och Örebro Teater i samarbete – vill nå ut bredare med teaterns utbud

Örebro universitet vill tillsammans med Örebro teater och ÖrebroBostäder skapa projekt som gör att teaterns utbud når fler och blir mer lättillgänglig.

– En del i vårt erbjudande till våra hyresgäster är att möjliggöra ett kulturellt utbud, och den här satsningen är mitt i prick, säger Harriet Arnold, kommunikationschef på ÖrebroBostäder.

Oru innovation vid Örebro universitet inleder tillsammans med Örebro teater och ÖrebroBostäder ett samarbete, för att utforska nya publikmöten och försöka nå ut bredare.

Oru innovation och Örebro teater genomförde under förra året ett pilotprojekt kring att nå nya publikgrupper och kulturkonsumenter i pandemins spår.

Under pandemin valde Örebro teater att ställa om delar av repertoaren till nya digitala teaterformat – avfilmade föreställningar, interaktiva och audiella upplevelser med mera.
I samband med det samarbetade teatern med Oru Innovation för att studera digitala publikupplevelser och för att nå nya publikgrupper.
– Örebro teater är hela länets teater och alla samarbeten som tillgängliggör kulturupplevelser ytterligare för medborgarna ser vi fram emot att utveckla, säger Örebro teaters konstnärliga ledare Rikard Lekander.

Det är med den intentionen som samarbetet med universitetet och ÖrebroBostäder ska genomföras.
– När vi nu närmar oss en ny teatersäsong och förutsättningar att åter spela för publik live igen, så ser jag fram emot ett samarbete med ÖrebroBostäder och den möjlighet det ger oss att nå ut till ännu fler med vår kommande repertoar,tillägger Rikard Lekander.

För ÖrebroBostäder handlar det om att ta ett fortsatt stort ansvar som viktig del av det gemensamma samhället. ÖrebroBostäder har idag drygt 22 000 lägenheter med 42 000 hyresgäster.
– I vårt uppdrag ligger att verka för att Örebro är en attraktiv stad där människor vill bo och verka. Vi bidrar, bland annat, genom att stötta sport, kultur och naturprojekt i och runt vår stad. Ett samarbete med Örebro Teater och Oru Innovation ger oss en ny möjlighet att stärka kulturspåret, säger Harriet Arnold.

För Oru innovation vid Örebro universitet är samarbetet med teatern och ÖrebroBostäder en utveckling av det uppdrag man har med att föra ut kunskap och kompetenser från forskare och medarbetare vid universitet.
– Vi arbetar brett med att tillgängliggöra all den kompetens och de innovationer som finns inom universitetet, säger Magnus Wikström, projektledare hos Oru innovation i samarbetet med Örebro teater och ÖrebroBostäder.
– Vi ser det här samarbetet som en fortsättning på vårt arbete med teatern och tror att vi i ÖrebroBostäder har en stor partner som vi kan hitta många samarbetsformat i även vid sidan av den här satsningen.

arkivbild Örebro Teater/Mats Bäcker