Örebro kan ha 177 000 invånare om tjugo år – 21 000 fler än idag

Befolkningen i Örebro kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att antalet födda väntas överstiga antalet döda.

I Örebro kommun väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 177 300 personer. Det är 20 900 fler än i dag (+13 procent). Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningstillväxt.

– Befolkningstillväxten i Örebro kommun beror framför allt på att antalet födda i kommunen väntas överstiga antalet döda. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas födas omkring 37 400 barn, medan 28 900 personer beräknas dö. Även att inflyttningen från andra delar av landet är större än utflyttningen och att invandringen är större än utvandringen bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

I hela Örebro län beräknas befolkningen växa med 6 procent till år 2040. Bland kommunerna i Örebro län sticker Lekeberg ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+15 procent), medan Ljusnarsberg går mot det största befolkningstappet (−12 procent).

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040.

källa: SCB