Kyrkomusikern Johanna Damberg i Almby får pris av stiftet

Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2021 tilldelas Johanna Damberg, kyrkomusiker i Almby församling i Örebro, och Linda Thunell, pedagog i Turinge-Taxinge församling, ”för kreativt och uppskattat pedagogiskt arbete bland barn och unga.”

Kyrkomusiker Johanna Damberg har under flera år byggt upp ett rikt söndagsskolearbete i Sörbykyrkan, Almby församling, och nått ut med kyrkans budskap till väldigt många skolbarn.

Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare delas ut varje år av stiftsstyrelsen. Den tilldelas enskilda eller grupper som genom sina insatser haft särskild betydelse för kyrkans förnyelse, liv och arbete i Strängnäs stift. 

källa/ foto: Strängnäs stift