Han blir ny HR-direktör i Örebro kommun

Vid veckans sammanträde i Kommunstyrelsen fattades beslutet att ge Lars-Åke Brattlund uppdraget som HR-direktör i Örebro.

– En erfaren och drivande kraft på den positionen blir viktig i det fortsatta arbetet med att förnya och förbättra Örebro kommuns organisation, ett arbete som nu pågår. Att stärka arbetsmiljön och att få verksamheten att gå åt samma håll är grundläggande för att nå framgång i framtiden, och där har HR-direktören en nyckelposition, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande (S). 

Idag arbetar Lars-Åke som konsult med främst kommuner och offentliga arbetsgivare som uppdragsgivare. Tidigare har han arbetat som försäkringsdirektör och personaldirektör på Försäkringskassan samt personaldirektör på Astra Zenecas globala tillverkningsverksamhet med placering i England.

– Jag har en erfarenhet av att arbeta med stora komplexa organisationer under förändring och har sett många olika sätt att bygga och driva en HR-organisation. I rollen som HR-direktör tar jag med mig min person när det gäller HR och en känsla för hur vi ska jobba för att på bästa sätt gagna verksamheten. Förutom att vara väldigt bra på det som är vårt uppdrag ska vi vara bra på att förstå hur verksamheten arbetar för att kunna stödja den på ett bra sätt. Jag tar också med mig en vilja att vara en drivande figur när det gäller kompetensförsörjningen inom regionen, säger Lars-Åke Brattlund, tillträdande HR-direktör.

Förordnandet för nuvarande HR-direktör Lena Larsson upphör den 31 augusti och Lars-Åke Brattlund tillträder tjänsten den 15 augusti.

källa/ foto: Örebro kommun