Tillåtet med 3 000 i publiken från 1 juli – gäller anvisad plats utomhus

“Deltagartaken för de arrangemang som faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar föreslås höjas ytterligare. Det innebär att för inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 deltagare med anvisad sittplats”, meddelar regeringen.

– Självklart har idrottsrörelsen fortsatt förståelse för att det är successiva ökningar som kommer att vara aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. De här förslagen visar att regeringen till slut har lyssnat. Det är fortsatt viktigt med så god framförhållning som möjligt för de olika stegen i öppningsplanen för att underlätta planeringen för idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i en kommentar.

arkivbild

läs mer på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/forslag-pa-anpassning-av-restriktioner-fran-1-juli/

,