Hjärnfonden delar ut 106 miljoner till forskning – USÖ får en procent av pengarna

Hjärnfonden gör den största utdelningen någonsin när 90 forskningsprojekt får dela på totalt 106 miljoner kronor. En dryg procent av den summan går till forskning på Universitetssjukhuset i Örebro.

– Det är fantastiskt att vi efter ett turbulent år gör en rekordutdelning till livsviktig hjärnforskning som minskar lidandet och ger många möjligheten till ett bättre liv. Gåvorna är ett tecken på människors vilja att stödja forskningen, och kännedomen om att det friska livet sitter i hjärnan samtidigt som var tredje svensk drabbas av sjukdomar i hjärnan, säger Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin.

Nytt för 2021 är treårsbidragen som delas ut till 14 forskare vid landets universitet och högskolor. 35 forskare får ta emot tvåårsbidrag och 42 får bidrag i ett år. Årets utdelning går till forskningsprojekt inom bland annat epilepsi, Alzheimers, Parkinsons, psykisk ohälsa, MS och beroendesjukdomar.

– Forskning om hjärnan är en förutsättning för att vi ska kunna få fram nya effektiva behandlingar, skickligare diagnostik och en skapa bättre hälsa för alla drabbade. Hjärnfondens utdelning till hjärnforskning är ett viktigt tillskott i ett samhälle där hjärnans sjukdomar innebär enorma kostnader varje år och lidandet för de drabbade och anhöriga är omätbart, säger Anna Hemlin.

,