Smittspridningen i länet minskar – men fira midsommar i mindre grupper utomhus

Midsommarfirande behöver ske i mindre skala och helst utomhus i år. Det beskedet kommer från smittskyddsläkaren i Region Örebro län, som samtidigt gläds åt att smittspridningen minskar. ”Det är positivt”, säger Gunlög Rasmussen.
Smittspridningen i Örebro län fortsätter att minska. Under vecka 24 hade länet cirka 50 bekräftade fall av covid-19. Det kan jämföras med 110 fall veckan innan.

Siffrorna för vecka 24 är dock något osäkra på grund av händelsen med provtagnings-kit som visat sig vara felpackade och att personer därför uppmanats att provta sig igen.Sammanlagt analyserades cirka 5 000 prover under förra veckan. Det är samma antal som under veckan innan. Andelen positiva svar var 1,7 procent.

Totalt vårdas tre patienter i länet på sjukhus för covid-19, varav en inom intensivvården.

– Det är positivt att smittspridningen går åt rätt håll. Men det är mycket viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden. Det betyder att midsommarfirandet behöver ske i mindre skala och helst utomhus. Det är viktigt att vara helt symtomfri och att stanna hemma och ta prov även vid lindriga symtom. Det är vid nära kontakter som smittan sprids, säger Gunlög Rasmussen.