Nu kan föreningar söka “corona-bidrag” från kommunen

Föreningar får nu möjlighet att söka bidrag för att kunna fortsätta anpassa och ställa om i sina verksamheter kopplat till coronapandemin. Bidraget från Örebro kommun ska sökas senast 15 september och delas ut till föreningar som gör anpassningar under perioden 1 juli–31 december 2021.

– Många föreningar har drabbats hårt av coronapandemin, och detta bidrag är ytterligare ett skapa förutsättningar för föreningar och fortsätta sin viktiga verksamhet. Våra föreningar är navet i ett välfungerande samhälle och bidrar till vår livskvalité med både påfyllnad av ny energi, ny inspiration och nu kunskap. Så att främja föreningars fortsatta överlevnad blir samtidigt en investering i människors välmående både på kort och lång sikt, säger Anna Nordlund, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.