Strömsborg ska renoveras – först flyttas hela byggnaden

Nu tas det första steget för att renovera byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet. Ett tilldelningsbeslut har fattats och i höst planeras en flytt av byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning.

Strömsborg har länge haft en speciell plats i många örebroares hjärtan. Byggnaden, i nationalromantisk stil, uppfördes 1921 och användes under stora delar av 1900-talet som sommarcafé. Idag är byggnaden i behov av renovering och ingen verksamhet bedrivs i Strömsborg. Örebro kommun har därför beslutat att påbörja ett arbete för att renovera byggnaden:

– Nu tar vi det första steget för att renovera den omtyckta byggnaden, som en del i utvecklingen av Karlslundsområdet. Framöver hoppas vi se en verksamhet bedrivas här igen och att många örebroare återigen kan njuta av sköna sommardagar vid Strömsborg, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Ett tilldelningsbeslut har fattats för det första steget i renoveringen av Strömsborg. Exakt tidsplan för renoveringen är inte bestämt ännu, först ska tilldelad entreprenör genomföra projekteringen:

– Planen är att vi under hösten ska påbörja renoveringen genom att lyfta upp och flytta byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning. Medan vi utför arbetet kommer byggnaden tillfälligt att placeras på en gräsyta alldeles intill den ordinarie platsen, berättar Agneta Lund, projektledare på Örebro kommun.

Efter att en ny grund anlagts kommer fler renoveringar och anpassningar göras, för att det så småningom ska vara möjligt att återigen bedriva verksamhet i Strömsborg. Även takmålningarna som finns i byggnaden kommer att restaureras. Ambitionen är att renoveringen av Strömsborg ska vara klar under 2022–2024.

källa/ foto: Örebro kommun/ Örebro läns museum

,