Kyrkan kompenserar för utebliven kollekt – bortfallet drabbat hjälporganisationer

“Att inte kunnat ha fysiska gudstjänster under pandemin, har påverkat Svenska kyrkans kollekter. De har minskat kraftigt och det drabbar människor i nöd. Därför har kyrkorådet för Örebro pastorat beslutat att kompensera för vårens uteblivna kollekter med 210 000 kronor” säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande.

De uteblivna kollekterna slår hårt mot såväl hjälporganisationer som andra organisationer – exempelvis Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans kyrkosångsförbund. Örebro pastorat har sammanställt de insamlade kollekterna i samband med årets gudstjänster under perioden januari–april och jämfört dessa med kollekterna för januari–februari 2020 samt mars–april 2019.

– Totalt sett var 2021 års kollekter 154 000 kronor lägre än jämförande period, säger Anders Lennartsson.

Vid junisammanträdet fattade kyrkorådet beslut om att utbetala kollektkompensation om 200 000 kronor (för att även täcka upp för maj månad). Den största utbetalningen går till hjälporganisationen Act Svenska kyrkan, som får 60 000 kronor.

– Utöver själva kompensationen på 200 000 kronor ville kyrkorådet även ge 10 000 kronor till Nödrop Gaza, med tanke på den extremt svåra situation som råder där, säger Timmy Leijen.

källa: Svenska kyrkan Örebro