Få smittade av covid – elva har deltavarianten

Smittspridningen i Örebro län ligger fortsatt på en låg nivå, även om det inte har skett någon ytterligare minskning den senaste veckan. 44 personer testades positivt förra veckan, vilket var ungefär lika många som veckan innan. Flest positiva fall, nästan en tredjedel, fanns i åldersgruppen 20-29 år.
– Det är otroligt positivt att vi ser en låg smittspridning och att Regeringen och Folkhälsomyndigheten från och med den 1 juli kan ta nästa steg i anpassningar och lättnader av restriktioner. Dessa lättnader görs utifrån nuvarande smittläge, belastning i vården och vaccinationstäckning. Samtidigt vill jag understryka att det är viktigt att de nationella restriktioner och råd som finns kvar efter den 1 juli följs, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Samtidigt som smittspridningen är låg ökar förekomsten av deltavarianten av viruset. Det finns dock en fördröjning mellan att ett positivt fall av covid-19 bekräftas och att deltavarianten konstateras, vilket gör att det blir en förskjutning i redovisningen av siffrorna.

– Hittills finns elva bekräftade fall av deltavarianten i regionen. Resultat för nio av dessa har inkommit denna vecka och det handlar främst om prover som är tagna under vecka 23, enstaka i början av vecka 24, säger Gunlög Rasmussen.