Regionen öppnar mottagning för de som varit covidsjuka

“De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu pågår förberedelser inom Region Örebro län för att starta en samlad postcovid-mottagning”, informerar regionen.
 – En regional kartläggning visar att de flesta som behöver hjälp av vården efter att de varit sjuka i covid-19 får den hjälp de behöver inom primärvården. Samtidigt ser vi ett visst behov av att kunna remittera specifika fall med behov av multiprofessionella insatser vidare till specialistvården, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län.