Elväg mellan Örebro och Hallsberg blir först i landet

En elväg mellan Hallsberg och Örebro är en god idé. Det säger Trafikverket som lämnat besked att sträckan blir den första elvägspiloten i Sverige, uppger Region Örebro län.
Regionen har deltagit i arbetet med att utreda förutsättningarna för en elvägspilot på sträckan mellan Hallsberg och Örebro och lämnade i september 2020 en rapport till Trafikverket som underlag i deras arbete med elvägar.

– Trafikverket har samma syn som vi på sträckan och det är att det inte finns en bättre plats att testa en elvägspilot än här, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Trafikverket har bestämt sig för att bygga en elvägspilot på E20 mellan Hallsberg och Örebro där teknik ska testas ihop med en affärsmodell. Elvägspiloten ska bidra till ett kunskapsuppbyggande som leder till utbyggnad av ett storskaligt elvägssystem.

– Trafikverket kommer att prioritera sträckorna Malmö-Göteborg-Stockholm och kommer utgå härifrån. Det skapar stora möjligheter för ökad konkurrenskraft hos vårt näringsliv som ställt sig bakom det här projektet och vill kunna köra sina transporter mer hållbart, säger Nina Höijer.

– Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att elvägen ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad, säger Kenneth Natanaelsson, bitr. chef för Elektrifieringsprogrammet, Trafikverket.

Enligt den tidplan som finns idag ska elvägen mellan Hallsberg och Örebro finnas på plats till årsskiftet 2025-2026.
– Det är jätteroligt att vi är först. Det kommer locka människor från hela världen som vill titta på vår elvägssträcka, avslutar Nina Höijer.

Läs mer här:
https://via.tt.se/pressmeddelande/sveriges-forsta-elvag-byggs-mellan-orebro-och-hallsberg?publisherId=44450&releaseId=3302837

källa: Region Örebro län
,