Resor till Ryssland har ökat smittan i länet

Antal fall i Region Örebro län under vecka 26 ökade något jämfört med föregående vecka och totalt bekräftades cirka 60 positiva fall. Ett tiotal av dessa har uppgett smitta i samband med resa till S:t Petersburg. Antal prover som analyserades var drygt 3 100.

– Med de lättade restriktioner som gäller och dominans av deltavarianten är det nu otroligt viktigt att alla som rekommenderas vaccination vaccinerar sig så snart som möjligt. För att nå ett fullgott skydd mot deltavarianten krävs 2 doser vaccin, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.


– Vi behöver också fortsätta påminna varandra om att de grundläggande råden fortfarande gäller. Det är viktigt att stanna hemma vid symtom och då testa sig, oavsett om man är vaccinerad eller ej, påpekar Gunlög Rasmussen.

Redan förra veckan sänktes åldersgränsen så att alla som är födda 2003 eller tidigare kan vaccinera sig och det gäller även dem som fyller 18 år under 2021. Tidigare grupper kan också fortsatt boka tid. Nya tider släpps kontinuerligt och alla som vill kommer att få vaccin.


källa: Region Örebro län