Landshövdingen beklagar djupt den tragiska olyckan och skickar sina kondoleanser

På torsdagen inträffade en mycket tragisk olycka vid Örebro flygplats där samtliga nio personer i planet omkom. Länsstyrelsen nåddes av informationen igår och arbetar nu tillsammans med andra aktörer med den inträffade händelsen.

Landshövding Maria Larsson beklagar djupt den tragiska olyckan och skickar sina kondoleanser till anhöriga.

-Flygolyckan igår drabbar oss med stor sorg, säger Maria Larsson.

-Jag vill skicka mina varmaste tankar till de omkomnas familjer och vänner och den drabbade fallskärmsklubben.

källa/ foto: Länsstyrelsen Örebro län