Minnesstund på torsdag i Stadsparken efter flygolyckan

Med anledning av den tragiska olyckan vid Örebro flygplats planeras en minnesstund att hållas under kommande vecka. Minnesstunden arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Örebro Fallskärmsklubb, Svenska kyrkan, Örebro kommun och länets kommuner.
Minnesstunden kommer att hållas i Stadsparken torsdagen den 15 juli klockan 14.00.

-Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet att nio personer omkommit i den svåra flygolyckan. Vi är många som vill visa vårt deltagande i sorgen och hedra de avlidna. Allmänheten inbjuds därför att närvara, säger landshövding Maria Larsson.

Minnesstunden kommer att genomföras med hänsyn till aktuella restriktioner på grund av pandemin. Vissa begränsningar kan därmed förekomma.
,