Örebroarnas avfall ska sorteras med maskin – ökar återvinningen

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun maskinell sortering av restavfall, som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Nu tecknas ett avtal med Stockholm Exergi som ska sortera ut återvinningsbart material ur örebroarnas restavfall.

Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige med att sortera restavfall för att öka materialåtervinningen och minska mängden avfall som förbränns.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4500 ton, vilket motsvarar 1000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på Tekniska förvaltningen.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning, så kallad Material Recovery Facility (MRF), som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Anläggningen invigdes i april i år och är Sveriges första anläggning som eftersorterar restavfall på det här sättet. Örebro kommun är Stockholm Exergis första kund och ser mycket positivt på samarbetet.

– Det här visar att det finns en efterfrågan på att sortera samhällets avfall bättre. Vi behöver arbeta tillsammans för att förbättra sorteringen och den här överenskommelsen ger både Örebro och oss den möjligheten, säger Mårten Eriksson, chef för återvinning på Stockholm Exergi.

– Den maskinella sorteringen är ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna, som är den absolut viktigaste insatsen för att minska klimatutsläppen. För att nå hållbarhetsmålen behöver vi faktiskt till och med bli ännu bättre på att källsortera och minska vårt restavfall. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar från restavfallet kan örebroarna dessutom bidra till att hålla nere avgiften för avfallstaxan, säger Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

källa/ foto: Örebro kommun/ Stockholm Exergi

,