Fortsatt minskning av covid-smittade

Smittspridningen av covid-19 minskar i Örebro län. Under vecka 28 bekräftades cirka 25 fall. Det kan jämföras med knappt 40 fall vecka 27. Störst antalet fall ses i åldersgruppen 20-49 år.

Under förra veckan analyserades knappt 1 900 prover för covid-19, vilket är en minskning jämfört med veckan innan. Andelen positiva prover ligger oförändrat kring 1,5 procent.

Under tisdagen vårdades en patient för covid-19 på intensivvårdsavdelning i regionen. Ingen covid-patient fanns inlagd på vårdavdelning.

– Det är positivt att vi ser ytterligare en liten minskning i antalet fall. Även om vi har en gynnsam situation med låg smittspridning och få individer som behöver sjukhusvård är det viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som fortfarande gäller efter den 15 juli. Håll avstånd, undvik trängsel och stanna hemma och testa dig vid symtom, även om du är vaccinerad, säger Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Antalet covid-19-fall bland semesterresenärer från utlandet har ökat i Sverige de senaste veckorna. Folkhälsomyndigheten skärpte därför förra veckan rekommendationen för PCR-testning efter utlandsvistelse.

– Många reser nu i semestertider och riskerar att ta med sig smitta hem från populära turistorter. Smittspridningen av covid-19 ökar just nu i vissa delar av världen och i flera länder i Europa och därför är det viktigt att vara försiktig, både på resmålet och efter hemkomst. Om du planerar en utlandsresa behöver du ta reda på vad som gäller efter hemkomst, eftersom rekommendationerna ser olika ut beroende på var du har rest, säger Lisa Vennberg.

källa: Region Örebro län