Turisterna börjar återvända till Örebro

I år märker turistföretagen i Örebro en klar förbättring jämfört med i fjol. Det visar Örebrokompaniets sammanställning av sommarens första del. Hotellets beläggning har ökat med cirka 15 procent och fyra av tio turistföretag upplever en uppgång jämfört med 2020.

Men andelen utländska besökare har minskat kraftigt. Örebro ”tappade” nio av tio norrmän i fjol, besökssiffran från det västra grannlandet har dock ökat något i år, enligt Örebrokompaniet. De som drabbas hårdast här är Gustavsvik och Mariebergsområdet.

Soligt väder kan vara mörka moln för örebroturismen.

“En alltför varm sommar kan vara negativ för turismen i Örebro, då söker sig folk till kusten, men i år är det mesta av boendet vid sjöar och kusterna redan bokade, vilket trots allt kan innebära fler besök i städer som Örebro”, enligt Örebrokompaniets sammanställning. 

Bilden är från utställningen Drottningarna på Örebro slott.

källa/ foto: Örebrokompaniet/ Elin Johansson

,