Byggvaruhandeln går starkt uppåt – “råder fortsatt stor renoveringsvilja”

Byggvaruhandeln har goda tider just nu. I landet har försäljningen i snitt gått upp med tio procent. Men uppgången har en baksida, framåt hösten finns indikationer på att cement riskerar att bli en bristvara på grund av kraftigt minskad produktion i Sverige, uppger branschorganisationen Byggmaterialhandlarna

– Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet även under årets andra kvartal, trots att branschen möter höga jämförelsetal. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

-Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln, säger Monica Björk.

Under andra halvåret av 2021 förväntas proffshandeln vara fortsatt drivande. Ökad investeringsvilja i ekonomin till följd av ljusare framtidsutsikter tros gynna proffsförsäljningen. Samtidigt råder osäkerhet om tillgång till flera material, där träprodukter är en varugrupp som står för en betydande del av branschens försäljning. Framåt hösten finns indikationer på att cement riskerar att bli en bristvara på grund av kraftigt minskad produktion i Sverige. Brist på cement riskerar att slå mot all typ av byggande där betong är en del av byggnationen. Vilket blir ett slag även mot byggmaterialhandeln.

– Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset, avslutar Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

,