Nu har piloter anställts av ambulansflyget – ska ha beredskap för regionen

26 piloter har nu skrivit på kontrakt för anställning hos Svenskt Ambulansflyg och placering vid någon av beredskapsbaserna på Umeå Airport, Arlanda eller Landvetter. Den första gruppen börjar i augusti med typutbildning på flygplanet. Samtliga piloter kommer därutöver genomgå utbildning i flygmedicin för ett nära teamarbete med sjuksköterskor ombord.

– Anställning av piloter är ett avgörande steg mot operativ start i november. Genomförandet är ett riktigt gott betyg till en professionell medarbetargrupp, säger Anders Sylvan, tf förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

foto: Svenskt Ambulansflyg