Fler har ökat förtroende för covid-vaccin

Sedan covid-19-pandemins utbrott har svenskarnas allmänna förtroende för vaccin ökat, trots stora rubriker om oklara bieffekter eller protestmöten från så kallade antivaxxare. I Östra Mellansverige, där Örebro län ingår, anger 28 procent att de fått ett ökat förtroende för vaccin, 15 procent att förtroendet minskat och 56 procent att förtroendet är oförändrat. Det visar en undersökning genomförd av Norstat, på uppdrag av Warp News.

Det är endast små variationer mellan olika grupper som män och kvinnor, unga och gamla, hög- och lågutbildade och i olika delar av landet. Det ökade förtroendet är således genomgående i alla grupper.