Många startar eget bryggeri – ökat från ett bryggeri i länet till 15 på tio år

Antalet bryggerier i Örebro län har ökat från ett till 15 de senaste tio åren. Det placerar länet på elfte plats i Drupps bryggeriindex. I hela landet ökade antalet bryggerier med över 800 procent till 501 bryggerier i dag.

– Det är framför allt trenden med små lokala bryggerier som driver upp antalet bryggerier. Men vi vet att försäljningen av både öl och läsk också har vuxit under de senaste åren, säger Jonas Wamstad marknadsutvecklingschef på vatteninnovationsföretaget Drupps.

Med sina 15 bryggerier har Örebro län 4,9 bryggerier per 100 000 personer. Det placerar länet på elfte plats i Drupps bryggeriindex. Flest bryggerier per person har Gotland, med 23,2 bryggerier per 100 000 personer.

– Vi vill att bryggerierna både här i Sverige och utomlands får upp ögonen för sin egen vattenförbrukning och påverkan på vattentillgången. Genom att använda nya tekniker för att utvinna vatten och samtidigt minska åtgången och återanvända mer kan vi förvalta våra vattentillgångar långsiktigt, säger Jonas Wamstad.

källa: Drupps/arkivbild

,