Hälften smittas av covid på utlandsresor

Antalet fall av covid-19 i Örebro län ökade något under vecka 29. Totalt bekräftades knappt 45 fall, varav nästan hälften smittats utomlands. Flest positiva fall ses i åldersgruppen 20-29 år. Under förra veckan analyserades cirka 2150 prover för covid-19, vilket är något fler jämfört med veckan innan. Andelen positiva prover ligger kring 2,6 procent, uppger Region Örebro län i ett pressmeddelande.

– Vi har fortfarande en låg smittspridning av covid-19 i Örebro län, men vi ser att allt fler smittas utomlands i samband med semesterresor. I huvudsak är det ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern som smittas på populära turistorter, till exempel i Spanien, säger biträdande smittskyddsläkare Lisa Vennberg.

– Festande och nattklubbsliv är en riskfaktor för smitta. Umgås i en mindre krets på resmålet och håll avstånd till andra. Testa dig för covid-19 efter hemkomst, enligt de rekommendationer som finns. Var uppmärksam på symtom första veckan efter en utlandsresa och kom ihåg att även du som är vaccinerad ska stanna hemma och provta dig vid symtom på covid-19, fortsätter hon.