Kulturkvarteret kunde ha byggts för 50 år sedan – “tvåvåningsbyggnad på 6 000 kvadratmeter för tio miljoner

I går öppnade Stadsbiblioteket sina nya lokaler i Kulturkvarteret. Men redan 1969 fanns det planer på en liknande byggnad på samma plats. Det berättar Arkivcentrum i Örebro.

De skriver på sin Faceboksida att; “Örebro Stadsbibliotek hade 1932 fått fina och moderna lokaler i det då uppförda kombinerade konsert- och bibliotekshuset vid Fabriksgatan, ritat av stadsarkitekt Georg Arn. Efter drygt trettio år började dock lokalerna bli för trånga då staden hade växt och besökarfrekvensen har ökat markant.

“Örebro Drätselkammare med kommunalrådet Lars Önner i spetsen gav 1968 de kända arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén i Stockholm i uppdrag att skissa på ett förslag till en helt ny biblioteksbyggnad. Bröderna Ahlsén hade i Örebro då redan ritat både Krämaren (1963) och Medborgarhuset (1965). I januari 1969 kunde bröderna Ahlsén lämna över ett första förslag till en ny biblioteksbyggnad belägen i hörnet Fabriksgatan/Nygatan med huvudentrén förlagd mot Fabriksgatan. Bygget skulle gå på ungefär tio miljoner kronor, men då skulle man få en rejält tilltagen tvåvåningsbyggnad på cirka 6 000 kvadratmeter. Mitt i huset skulle det finnas en väl tilltagen ljusgård som skulle omslutas av de olika biblioteksavdelningarna”, skriver Arkivcentrum vidare och fortsätter:

“Två hörsalar var planerade, varav den största med 300 sittplatser. En tidningsläsarsal och kafé skulle också finnas. Övervåningen skulle bland annat inrymma expeditioner, sammanträdesrum, katalogavdelning, forskarsal och personalutrymmen. Dessutom skulle det byggas en källare med arkivutrymmen till det växande Stadsarkivet och rymliga lokaler skulle beredas för bibliotekets bokbussar som här skulle kunna köra direkt in i källaren för att lätt kunna lasta in eller ut böcker. De gamla bibliotekslokalerna i Konserthuset planerade man att upplåta till olika musikaktiviteter. Bröderna Ahlséns bibliotek vid Fabriksgatan kom dock aldrig att byggas och örebroarna fick vänta till 1981 innan staden, efter många och långa diskussioner, fick en ny biblioteksbyggnad och då hamnade den i stället vid Södertorget”.

källa/ foto: Arkivcentrum Örebro

Länk till ursprungstexten:

https://www.facebook.com/ArkivCentrum-%C3%96rebro-l%C3%A4n-82541558164