Värdet på en villa i Örebro län har ökat med 1 200 kronor – varje dag i år

Värdet på en genomsnittlig villa i Sverige har ökat med 1 715 kronor om dagen det senaste året. I Örebro län är ökningen nära 1 200 kronor per dag. Störst är värdeökningen i Stockholms län, där villaägare i snitt tjänat 3 625 kronor per dag på att bara bo. Bland landets kommuner har Nackaborna tjänat mest på sitt boende, där har villornas värde ökat med 6 596 kronor per dag. Det visar en ny kartläggning av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Under pandemin har efterfrågan på villor varit mycket hög över hela landet – fler vill bo större och ha bra förutsättningar att arbeta på distans. Det exceptionella högtrycket på bostadsmarknaden har följt med in i sommaren och priserna ligger nu nära mångas ekonomiska smärtgräns, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De stockholmare som ägt en villa under senaste året har i snitt tjänat 3 625 kronor om dagen enbart genom att äga sitt boende. Med en prisökning på 24 procent har värdet på en genomsnittlig villa i Stockholms län ökat med 1,3 miljoner kronor det senaste året. Det visar en ny sammanställning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort utifrån siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Den som är på jakt efter villa bör vara medveten om att priserna kan öka kraftigt under en budgivning. Därför är det extra viktigt att göra en tydlig budget och planera för hur stigande räntor, återinförda amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden kan påverka hushållets ekonomi framöver, säger Marcus Svanberg.

Även i Skåne och på Gotland har villapriserna ökat kraftigt under året som gått. Uppgångar med 23 procent respektive 24 procent, har ökat värdet på en genomsnittlig villa i de båda länen med strax över 700 000 kronor, vilket gjort att villaägarna där tjänat mer än 1 900 kronor dagligen.

– Kombinationen av stigande villapriser och hårda kreditvillkor gör att barnfamiljer i behov av större bostad hindras från att flytta. Min förhoppning är att regeringen nu prioriterar att få till politiska lösningar så att fler kan byta bostad efter behov. Där bör omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar vara i fokus, säger Marcus Svanberg.

De senaste tolv månaderna har villapriserna i landet som helhet ökat med 20 procent, vilket för husägare inneburit en genomsnittlig värdeökning på 625 000 kronor, eller 1 715 kronor per dag. Nacka är den kommun där invånarna tjänst allra mest på sitt boende senaste året, med en genomsnittlig prisuppgång på 6 596 kronor per dag.

källa/ foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling