Kraftig ökning av antalet drunkningsolyckor

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 26 personer mist livet under juli i år jämfört med elva personer under juli 2020. Totalt har 75 personer omkommit till och med sista juli 2021 jämfört med 54 personer motsvarande period 2020. I Örebro län drunknade två personer under juli, ett barn i Letälven vid Degerfors och en man i 60-årsåldern i Svartån i centrala Örebro.

-De flesta drunkningarna går att förebygga och ofta med enkla och i sammanhanget kostnadseffektiva åtgärder. Nu behöver Sveriges riksdag och regering kraftsamla för att ge förutsättningar att etablera ett Nationellt Centrum för Drunkningsprevention. Där attraheras aktuell och relevant data och genom strukturerade processer med långsiktighet och kontinuitet, skapas ny kunskap som kan tillgängliggöras samhällets samtliga aktörer, med syfte att främja, förebygga och avhjälpa drunkning, som tillsammans kan sänka drunkningstalen, säger Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet Svenska Livräddningssällskapet.