Ovaccinerade i åldern 20-30 år mest smittade av covid-19

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt låg i Örebro län. Under vecka 30 upptäcktes drygt 65 nya fall, vilket är något fler fall än veckan innan. De flesta nya fallen ses hos ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern.

I dag, tisdagen den 3 augusti, vårdas en patient för covid-19 på vårdavdelning inom Region Örebro län medan det inte finns någon patient med covid-19 på intensivvårdsavdelningen. Ungefär var fjärde person som smittats av covid-19 under vecka 30 har smittats utomlands och då särskilt i Spanien.

– Vi ser tydligt att smittspridningen framför allt sker bland ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern. En annan sak som är väldigt tydlig är att semesterresor är en klar riskfaktor, många av de som blir sjuka nu har smittats i utlandet och då i synnerhet på någon populär turistort, säger Lisa Vennberg, Region Örebro läns biträdande smittskyddsläkare.
Till dig som återvänder från en semesterresa har hon en särskild hälsning.

– Kom ihåg att testa dig enligt de rekommendationer som finns efter hemkomsten till Sverige. Sen vill jag på nytt trycka på de råd som fortsatt gäller för oss alla, det vill säga att det är viktigt att hålla avstånd, undvika trängsel samt att isolera och testa dig om du har symtom, även om du är vaccinerad, säger Lisa Vennberg.

källa: Region Örebro län