Chans att tävla i hållbar livsstil – Minimeringsmästarna börjar i september

“Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart, minska på sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan. Hela tävlingen fokuserar på vinsterna med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra”, skriver Örebro kommun i informationen om tävlingen.

Nu söker Örebro kommun hushåll som vill delta i Minimeringsmästarna. “Alla typer av hushåll som bor i Örebro kommun kan ansöka – ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par och så vidare”, meddelar kommunen.

Under året som tävlingen pågår får deltagarna ses på träffar med fem olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Utifrån dessa teman ska deltagarna genomföra olika utmaningar, så som att testa second hand eller laga mat på rester, och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. De får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

– Det är enklare än vad många tror att göra skillnad genom att göra bra val i sin vardag, är vi många som gör det och gör det tillsammans så blir det stor skillnad – det vill vi sprida! säger Mona Öhrn, projektledare för Minimeringsmästarna i Örebro kommun.

Alla typer av hushåll som bor i Örebro kommun kan ansöka – ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par osv. Ansökan kan skickas in via Minimeringsmästarnas webb fram till den 15 september.

Tävlingen Minimeringsmästarna sätter igång i september 2021 och drivs av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige. På lokal nivå ansvarar Örebro kommun för genomförandet. Minimeringsmästarna är en del av en satsning för att minska mängden avfall i Örebro kommun med 25 procent till år 2025.

källa: Örebro kommun