Då får du fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern

Med start den 27 augusti och efterföljande tre helger är det tillåtet för allmänheten att fiska kräftor i Vättern. “Maximalt 60 kräftor får fångas och behållas per fiskare varje dygn. Kräftor får på allmänt vatten, liksom tidigare, endast fångas med kräftbur. Fångst i andra redskap eller vid dykning är förbjudet”, klargör länsstyrelsen.

För kräftfiske på allmänt vatten i Hjälmaren krävs tillstånd från länsstyrelsen, skriver myndigheten i en information.

Läs mer här om regler för kräftfisket:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc91b4dd/1526067909459/2017-20%20hjalmaren-fiskeregler-fritidsfiske-2017-tillganlig-pdf.pdf