John Johansson (S) föreslås bli ny ordförande för kommunstyrelsen

I dag presenterar valberedningen för Socialdemokraterna i Örebro sitt förslag till ny ordförande för Kommunstyrelsen. John Johansson föreslås efterträda Kenneth Handberg som tidigare meddelat att han tänker avgå. Den 30 augusti ska Socialdemokraterna i Örebro ta ställning till förslaget under sitt representantskapsmöte.

-Det är en enig valberedning som föreslår John Johansson att efterträda Kenneth Handberg som Kommunstyrelsens ordförande. John Johansson har en gedigen politisk erfarenhet från såväl kommunal, regional och nationell nivå och har genom sin erfarenhet från uppdrag inom kommunen en erfarenhet som ledare. Nu är det upp till medlemmarna i partiet att ta ställning till valberedningens förslag, säger Jan Zetterqvist, valberedningens ordförande tillika ordförande i Socialdemokraterna i Örebro. 

John Johansson är idag kommunalråd med ansvar för programområde Social välfärd. Sedan 2003 har John haft politiska uppdrag som företrädare för Socialdemokraterna. Han har tidigare arbetat som bland annat politisk sekreterare inom Region Örebro län och med att ge stöd till länets riksdagsledamöter. John är 40 år gammal, bosatt i Björkhaga tillsammans med fru och två barn.

John Johansson är utbildad statsvetare med en examen från Örebro universitet.

-Jag känner en enorm tacksamhet över alla som har velat nominera mig och att en enig valberedning nu har föreslagit mig. Det är ett hedrande och stort uppdrag och jag ser fram emot att påbörja arbetet, om jag får förtroendet, säger John Johansson.

-Örebro har haft en stark utveckling de senaste tio åren och vi måste fortsätta det arbetet. Jag vill jobba för att vi socialdemokrater får örebroarnas förtroende i valet 2022 så att Örebro även framåt får en stark kommunledning som sätter välfärden, jobben och örebroarnas trygghet främst, fortsätter John Johansson.

,