Snart dags för Nerike Pride – med konsert och “regnbågsmässa” i Nicolaikyrkan

Den 27-28 augusti arrangeras Nerike Pride. Svenska kyrkan är en av dem som deltar i evenemanget på temat ”Då, nu och sen”. Sveriges första marsch för homosexuellas rättigheter genomfördes i Örebro för 50 år sedan, den 15 maj 1971.

Kyrkan ger en konsert i S:t Nicolaikyrkan lördagen den 28 augusti klockan 10.30. De bjuder även in till “regnbågsmässan på eftermiddagen samma dag.

“Det är också klart att Svenska kyrkan i Örebro ska hbtq-certifieras med Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i ett pastorat eller en församling genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion. Efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner, får pastoratet ta emot märkningen Regnbågsnyckeln”, skriver kyrkan i ett pressmeddelande.

– Att lära sig om olika saker är viktigt, säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande. Att lära sig om människors utsatthet och deras erfarenheter av att vara i minoritet är extra viktigt. Detta för att jag, som medmänniska, inte ska kränka eller utsätta andra medmänniskor för exkludering och utanförskap. Det handlar helt enkelt om att bli medveten om sig själv och sitt eget beteende.