Kommunen vill locka fler att cykla till jobbet – chans att vinna en lådcykel

Nu bjuds företag i Örebro tätort in att delta i Heja cykeln, en tävling för att få fler att ta cykeln till och från jobbet. “Örebro kommun hoppas genom tävlingen kunna visa vilka vinster vi tillsammans kan göra, både för oss själva och klimatet, genom att ändra våra resvanor. Den arbetsplats som ändrar sina resvanor mest har även chans att vinna en lådcykel”, skriver kommunen i en information.

– Ofta är det just de kortare resorna som kan bytas ut till ett mer hållbart transportmedel. Många har korta avstånd till jobbet och det kan verkligen bli en skillnad för klimatet om fler väljer att cykla. Det är redan många som cyklar idag, men också många som tar andra fordon av gammal vana. Det finns så många fördelar med att cykla och det hoppas vi att fler kommer upptäcka genom att delta i tävlingen, säger Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Örebro kommun ingår i ett treårigt EU-projekt, Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län och vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige. I våras växte bland annat markmålningar fram på två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet, i samarbete med OpenArt, för att locka fler att cykla i Örebro. I september drar tävlingen Heja cykeln igång som ytterligare en del av projektet:

– Tävlingen riktar sig till företag i Örebro tätort och alla anställda på de företag som anmäler sig är välkomna att delta. Vi hoppas att tävlingen ska fungera som en gemensam, rolig aktivitet på arbetsplatsen samtidigt som man gör ett bra val för både klimat och sin egen hälsa, berättar Hanna Malm.

foto: arkivbild Jan Larsson

,