Färre cyklister och gående skadas i kollision med motorfordon

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. I Örebro kommun har 61 svåra olyckor rapporterats in de senaste fem åren. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

I Örebro kommun rapporterades totalt 299 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon under åren 2016 till 2020. Av dessa ledde 61 till måttliga, svåra eller dödande skador.

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

källa: If