Nu välkomnas utländska studenter till Örebro universitet

Den här veckan välkomnas drygt 150 utbytesstudenter från 24 olika länder till Örebro universitet. – För första gången sedan pandemin startade kan vi även ta emot studenter som reser hit från länder utanför Europa, säger Katrin Wieder, internationell studentassistent.

– Vi har vald att sprida ut mottagandet över fyra dagar för att det inte ska samlas för många människor på en och samma gång, berättar Katrin Wieder, internationell studentassistent vid Örebro universitet.

De flesta kommer från länder inom EU, som Frankrike, Tyskland, Spanien och Belgien. För första gången sedan våren 2020 kan även studenter från länder utanför Europa resa hit. Hittills under pandemin har utomeuropeiska studenter endast kunnat delta digitalt, från sina hemländer.

– Nu kommer det studenter från till exempel Kina och Korea. Även om det fortfarande handlar om färre studenter än vanligt känns det bra att vi är på väg att långsamt försöka återgå till hur det var före pandemin. Vi har också vidtagit extra säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning nu när de nya studenterna anländer, säger Katrin Wieder.

Även Ellie Guéritte, ordförande för studentföreningen Erasmus Student Network Örebro, ser positivt på att antalet internationella studenter vid Örebro universitet ökar igen.

– De internationella studenterna får inte bara lära känna en ny kultur här i Sverige. De får också ta del av varandras olika kulturer och erfarenheter. Det blir som ett stort globalt utbyte, säger hon.

Under veckan får alla utbytesstudenter hämta en introduktionspåse med information, svenskt godis och andra saker som är bra att ha den första tiden i ett nytt land. Alla utbytesstudenter har också bostadsgaranti och kan kvittera ut en nyckel till sitt nya boende i Örebro.

– Vi försöker blanda de olika nationaliteterna så mycket som möjligt så att alla har chans att träffa studenter från andra länder. Vissa kommer även att dela korridor med svenska studenter, säger Katrin Wieder.

källa/ foto: Örebro universitet