Konstnären Tobias Bradford har tilldelats Maria Bonnier Dahlins stipendium

Konstnärerna Tobias Bradford (bilden) och Ferdinand Evaldsson har tilldelats 2021 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium. De erhåller en prissumma om 100 000 kronor vardera. Stipendiaterna presenteras i en omfattande utställning på Bonniers Konsthall 8 december–16 januari 2022.

Tobias Bradford är född i Örebro och erhöll sin kandidatexamen i fri konst från Goldsmiths, University of London, 2019. Bradfords arbeten hämtar ofta inspiration från dockteater, robotik och scenmagi för att skapa installationer och föremål som till synes uppfattas som autonoma. I dessa “självmedvetna” maskinskulpturer utforskar Bradford teman som hopplöshet, radikal optimism, obehag, nervositet, humor och den konstant skiftande gränsen mellan kropp och maskin i en samtid där teknologi, magi och mytologi blir allt svårare att hålla isär. Bradford har tidigare ställt ut på Kulturhuset i Stockholm, Accelerator, Huxley Parlour Gallery London och Supermarket Art Fair. Bradford är verksam i Stockholm och London.

Motivering:

Med nervös energi och hackande rörelser bryter sig Tobias Bradfords skulpturer med mild humor ut ur det förväntade. De tar klivet från maskinteknik rakt in i det ömtåliga livet. I de skulpturala installationerna blottläggs förhållandet mellan teknologi och det okända. Absurt, melankoliskt, skört och känslosamt. I friktionen som uppstår i mötet mellan det groteska och det omsorgsfullt iakttagna alstras en värme som trots sin mekaniska gestaltning måste sägas vara djupt mänsklig.

källa/ foto: Bonniers konsthall/ Christofer Dracke