Smittspridningen fortsätter öka i länet – två vårdas på IVA

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Under vecka 33 testades cirka 190 personer positivt för covid-19. Det kan jämföras med cirka 160 fall veckan innan.

– Att fortsätta följa de grundläggande råden är viktigt för att bromsa den ökade smittspridning vi nu ser. Vi kan träffa våra nära vänner, men stanna hemma från arbete och sociala aktiviteter vid symtom och då testa sig. Det gäller även fullvaccinerade, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

– Helt centralt är verkligen att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Särskilt angeläget är det för alla som arbetar inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt inom skola. En hög vaccinationstäckningsgrad i hela befolkningen är en förutsättning för att kunna återgå till ett normalläge, säger Gunlög Rasmussen.

Fyra patienter med covid-19 vårdas på sjukhus i regionen, varav två på intensivvårdsavdelning.