Personal inom äldreomsorgen får studera på betald arbetstid

Personal inom äldreomsorgen i Örebro kommun erbjuds nu möjligheten att studera på betald arbetstid. Detta gäller vårdbiträden och undersköterskor. “Det statliga äldreomsorgslyftet innebär att Örebro kommun har möjlighet att rekvirera upp till 46 miljoner kronor att ersätta lönekostnader för studier på betald arbetstid. Tack vare ett redan upparbetat samarbete mellan Komvux Yrkesutbildningscenter och Vård- och omsorgsförvaltningen har kommunen varit snabb att få fram utbildningar för både undersköterskor och medarbetare som ännu inte har någon utbildning”, informerar Örebro kommun.

– Målgruppen är personer som arbetar inom vård och omsorg, både nya och tidigare anställda. För medarbetare som redan har undersköteutbildning erbjuds kompetensutveckling och för medarbetare som saknar relevant utbildning ges möjlighet att få en grundutbildning till vårdbiträde. Efter avslutade studier kan man sedan gå vidare och utbilda sig till undersköterska, säger Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef Vård och omsorgsförvaltningen.

Arbetet har skett med snabba ryck. Lärare har rekryterats och utbildningar har justerats för att passa behoven. Den första gruppen medarbetare börjar nu den 30 augusti och ytterligare en grupp planeras att starta 27 september.

källa: Örebro kommun

,