Då besöker Kronprinsessparet Örebro län – uppmärksamma lokala insatser under pandemin

I augusti återupptog Kungafamiljen sina besök till Sveriges samtliga län. Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län. Under hösten 2020, på H.M. Konungens initiativ, påbörjade medlemmar i Kungafamiljen resor till Sveriges 21 län. Med anledning av den andra vågen av pandemin besöktes endast fyra län.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

foto: Kungahuset/ Linda Broström