Karin Sundin (S) toppar riksdagslistan för valet 2022

Socialdemokraterna i Örebro hade nyligen medlemsmöte där beslut fattades om vilka kandidater Örebro arbetarekommun vill nominera till riksdag och region inför valet 2022. Riksdagslistan toppas av Karin Sundin och Denis Begic. Karin Sundin är idag regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor i Örebro län och Denis Begic är sedan 2018 riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Övriga namn som föreslås till riksdagslistan är bland annat Eva Eriksson, Jessica Ekerbring, Madelene Vikström, Ellen Leijen, Ismael Quttineh, Kenneth Handberg, Niclas Helander och Pell-Uno Larsson.

Regionlistan toppas av Joacim Carlsson och Carina Dahl. Joacim Carlsson är idag vice ordförande i Region Örebro läns Servicenämnd samt ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Carina Dahl är idag bland annat ordförande i Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering och sitter även hon i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Övriga namn som föreslås till regionlistan är bland annat Torgny Larsson, Azra Prepic, Erik Röjare, Fredrika Jacobsen, Viktor Tullgren, Alesia Goncharik, Farhan Mohammed, Saga Åkerström, Tommy Ahlberg och Irené Lejegren.

-Vi har nu fattat beslut om vilka örebroare vi skulle vilja se på riksdags- och regionlistan inför valet nästa år. Nu är det upp till distriktets valberedning att ta fram förslag till de listor som vi ska gå till val på i september 2022 där det ska vara en mix av socialdemokrater från hela länet och som har olika erfarenheter och kompetens, säger Jan Zetterqvist, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

foto: Socialdemokraterna

,