Kraftig ökning av covid-tester – närmar sig toppnivån

Antalet tester för covid-19 har ökat kraftigt i Örebro län de senaste dagarna. Från att ha legat på en låg nivå har länet hastigt närmat sig tidigare toppnivåer.
På grund av den mycket kraftiga och snabba ökningen har regionens externa labb vissa svårigheter att hinna processa alla prover inom den snabba tid de hittills gjort. Under ett par dagar framåt blir svarstider därför något längre, meddelar regionen.

– Jag tror att det i praktiken innebär att vi går från att de allra flesta proverna får svar inom 12-30 timmar till att de flesta får svar inom 20-48 timmar. Alla jobbar på för att vi ska vara tillbaka till våra snabba svarstider så snart som möjligt, säger Martin Sundqvist, överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Svarstiderna är desamma för personal som allmänhet. Prover som tas på patienter analyseras med samma hastighet som tidigare.