Örebro universitet rankas högt – “vår forskning har ett starkt internationellt genomslag”

– År efter år får vi en bekräftelse från Times Higher Education att vår forskning har ett starkt internationellt genomslag, säger rektor Johan Schnürer.  I årets rankning hamnar Örebro universitet på plats 160 i världen när det gäller vetenskapliga citeringar. I Sverige är det bara Karolinska institutet och Göteborgs universitet som placerar sig högre. Sammanlagt hamnar universitetet på plats 403 i världsrankningen. 

Citeringar innebär att andra forskare hänvisar till vetenskapliga artiklar skrivna av universitetets forskare. Det betyder att Örebroforskningen sprids, används och kommer till nytta – och inte bara nationellt utan internationellt. 

– Den fina placeringen är resultatet av hårt arbete av kreativa forskare och doktorander. Det gäller inte minst vår forskning inom medicin, vårdvetenskap, miljövetenskap, pedagogik, artificiell intelligens och robotik, fortsätter Johan Schnürer.

Times Higher Education är en av världens högst ansedda universitetsrankningar. Det finns runt 20 000 lärosäten i världen och av dem ingick 1 662 i årets rankning. Förutom citeringar jämför rankningen utbildning, forskning, internationalisering och näringslivsfinansiering. Örebro universitet låg sammanlagt på plats 389 förra året och hamnar i år alltså på plats 403. 

– Konkurrensen ökar hela tiden och vi vet att vi måste fortsätta jobba hårt med att öka kännedomen om universitetet, säger Johan Schnürer.

När man tittar på helheten och jämför svenska lärosäten hamnar Örebro universitet på plats elva av de tolv som placerat sig på världsrankningen. Umeå universitet ligger på plats tio i spannet 351 – 400 och Karlstad universitet på plats tolv i spannet 801 – 1 000. 

Örebro universitet placerade sig för första gången på topplistan 2015. I juni 2021 kom universitetet på plats 75 på listan över världens främsta unga universitet. Här ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla. 

källa/ foto: Örebro universitet

,